Olvasónk levele…

Olvasónk levele…
Megosztom

A sok-sok „Sárgaláz levelét megírta” cikkünk kapcsán megkeresett minket egy olvasónk, aki már korábban közérdekű adatigényléssel fordult a BKK felé. Jelezte, hogy a törvényességi határidőn belül választ kapott, ezt és az általa írt levelet is megosztotta velünk.

Keressétek a hibákat a válaszlevélben. Mi már találtunk párat, de a ti véleményetek is számít. Az összegzést természetesen szintén közzétesszük.

Tárgy: közérdekű adat igénylés

Tisztelt Illetékes!

Magyar állampolgárként közérdekű adatok közlését kérem Önöktől, mint közfeladatot ellátó szervezettől, az alábbi témakörökben. Mivel tudomásom szerint Önök, azaz a Budapesti Közlekedési Központ, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság jogosultak a budapesti taxi szolgáltatás ellenőrzésére, valamint az NKH az Önök adatszolgáltatásai alapján látja el ellenőrzési tevekénységét, így az Önök válaszát várom és elvárom.

Kérem, tájékoztassanak arról, hogy

  • 2018 és 2019 év folyamán összesen hány budapesti taxi gépjárművet ellenőriztek
  • az említett időszakban összesen hány eljárást indítottak az NKH-nál a BKK ellenőrzései alapján
  • az említett időszakban a feltárt szabálytalanságok jellemzően és százalékosan milyen jellegűek voltak (pl. hiányzó utastájékoztató; lejárt okmány; nem megfelelő gumi profil mélység; nyugta adási kötelezettség elmulasztása; árdrágítás; stb. (százalékos arányban és számszerűen)
  • az említett időszakban ellenőrzött taxi gépjárművek közül szám szerint mennyi volt valamely fővárosi Taxirendelet alapján minősített taxitársaság (Főtaxi; Taxi 4; 6X6 Taxi; City Taxi; Budapest Taxi; TaxiPlus; Tele 5 Taxi; Elit Taxi; Bọlt (korábban Taxify); Taxim) és mennyi volt ún. független szolgáltató
  • az említett időszakban ellenőrzött taxi gépjárművek közül hány esetben találtak szabálytalanságot, illetve a szabálytalanul működő taxi gépjárművek közül mennyi volt társasághoz tartozó, illetve független szolgáltató
  • az említett időszakban hány alkalommal ellenőriztek (kiemelten a Liszt Ferenc repülőtéren) fehér rendszámos, ún. NT számmal bíró egyéb fuvarozókat, melyeket egykoron az Über-ügy kapcsán szintén taxiszolgáltatásnak minősítettek a rendelkezések
  • a BKK ún. próbautasai milyen formában és szerződéssel végzik tevékenységüket, illetve milyen módon számolnak el a költségeikkel, melyeket – feltételezem – közpénzekből finanszíroznak

A vonatkozó szabályozások értelmében válaszukat 30 napon belül elvárom.”

És íme a válasz:

Tisztelt X.Y.!

Hivatkozva a BKK Zrt.-hez 2020. február 24-én érkezett adatigénylésére, a BKK Zrt. állásfoglalása alapján az alábbi választ adjuk.

1.     A taxikat érintő ellenőrzések száma:

·         2018-ban: 2852,
·         2019-ben: 2547.

2. A Nemzeti Közlekedési Hatóságnál indított eljárások száma, a BKK Zrt. ellenőrzései alapján:

·         2018-ban: 890,
·         2019-ben: 590.

Tájékoztatjuk, hogy a Taxirendelet vonatkozó rendelkezése szerint a taxiállomás-használati hozzájárulás visszavonásáról nem a BKK Zrt., hanem a Budapest Közút Zrt. értesíti a közlekedési hatóságot.

3. Százalékos arányt a BKK Zrt. nem tart nyilván tekintettel arra, hogy egy ellenőrzés során több, illetve többféle (Kormányrendelet[1] megsértése, Taxirendelet[2] megsértése) jogsértést is feltárhattak. 2018-ban és 2019-ben az alábbi lényegesebb jogszabálysértéseket állapították meg:

2018:

A jegyzőkönyvekben tett Kormányrendelet sértésére utaló lényeges megállapítások száma 821
Tevékenységi engedély / Engedélykivonat nélkül megvalósult személyszállítási szolgáltatás 37
Személyszállító vezetői igazolvány nélkül megvalósult személyszállítási szolgáltatás 67
Érvénytelen, lejárt, hiányos vagy hibás tevékenységi engedéllyel / engedélykivonattal megvalósult személyszállítási szolgáltatás 16
Érvénytelen, lejárt, hiányos vagy hibás személyszállító vezetői igazolvánnyal megvalósult személyszállítási szolgáltatás 150
Ellenőrzés megtagadása 551
Rendszámlevétellel végződő ellenőrzések száma 15
A jegyzőkönyvekben tett Taxirendelet sértésére utaló lényeges megállapítások száma 1906
Taxiállomás-használati hozzájárulás nélkül, vagy érvénytelen taxiállomás-használati megállapodással megvalósult személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás 620
A taxiszolgáltatásra való jogosultság (különösen cégadatok, egyéni vállalkozói adatok, adószám) ellenőrzése körében megállapított jogsértés 11
Hiányos vagy hamis adatokat tartalmazó nyugta / számla kiállítása 5
Nyugtaadás elmulasztása 276
Taxaméter eredményének külső befolyásolásával elkövetett árdrágítás 47
Árdrágítás más tarifával 11
Rögzített viteldíj alkalmazása 5
Szolgáltatás megtagadása 47
A külső és belső látványelemek, felszerelések ellenőrzése körében megállapított jogsértés 884

2019:

A jegyzőkönyvekben tett Kormányrendelet sértésére utaló lényeges megállapítások száma 600
Tevékenységi engedély / Engedélykivonat nélkül megvalósult személyszállítási szolgáltatás 45
Személyszállító vezetői igazolvány nélkül megvalósult személyszállítási szolgáltatás 75
Érvénytelen, lejárt, hiányos vagy hibás tevékenységi engedéllyel / engedélykivonattal megvalósult személyszállítási szolgáltatás 12
Érvénytelen, lejárt, hiányos vagy hibás személyszállító vezetői igazolvánnyal megvalósult személyszállítási szolgáltatás 40
Ellenőrzés megtagadása 428
Rendszámlevétellel végződő ellenőrzések száma 14
A jegyzőkönyvekben tett Taxirendelet sértésére utaló lényeges megállapítások száma 1714
Taxiállomás-használati hozzájárulás nélkül, vagy érvénytelen taxiállomás-használati megállapodással megvalósult személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás 424
A taxiszolgáltatásra való jogosultság (különösen cégadatok, egyéni vállalkozói adatok, adószám) ellenőrzése körében megállapított jogsértés 13
Hiányos vagy hamis adatokat tartalmazó nyugta /  számla kiállítása 6
Nyugtaadás elmulasztása 316
Taxaméter eredményének külső befolyásolásával elkövetett árdrágítás 75
Árdrágítás más tarifával 9
Rögzített viteldíj alkalmazása 23
Szolgáltatás megtagadása 10
A külső és belső látványelemek, felszerelések ellenőrzése körében megállapított jogsértés 838

4. A BKK Zrt. nem vezet arról statisztikát, hogy az ellenőrzött taxik taxitársasághoz tartoznak-e, illetve, hogy melyik taxitársasághoz. Az ellenőrzéseket elsősorban az utaspanaszokból is ismert, jogsértéssel leginkább érintett helyszínekre szervezik, illetve ezeken a helyszíneken hajtják végre.

5. A Társaság a jogsértést megállapító jegyzőkönyvek számát tudja megadni (egy ellenőrzés több, illetve többféle jogsértést is feltárhat):
·         2018: a jogsértést megállapító jegyzőkönyvek száma 2106,
·         2019: a jogsértést megállapító jegyzőkönyvek száma 1877.

           Ahogy fent is említettük, arról nem vezetnek statisztikát, hogy a jogsértéssel érintett taxik taxitársasághoz tartoznak-e, illetve, hogy melyik taxitársasághoz.

6. Fehér rendszámos, úgynevezett NT számmal bíró egyéb fuvarozók ellenőrzésének száma:
·         2018-ban: 20,
·         2019-ben:19.

Azzal kapcsolatban a BKK Zrt. nem vezet statisztikát, hogy az engedély nélküli személyszállítókat hol ellenőrizték. Az engedéllyel nem rendelkező szolgáltatók ellenőrzése elsősorban az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztályának feladatai közé tartozik. Ebben a kérdésben az ITM szolgálhat több információval.

7. Beszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozó keretszerződés alapján biztosítja a próbavásárlókat. A vállalkozóval az elszámolás havonta utólagosan történik az igazolt próbavásárlási alkalmak után járó szolgáltatási díj és a próbavásárlók által kifizetett viteldíjak teljesítésigazolását követően. A fővárosi Taxirendelet 12. § (8) bekezdése értelmében az ellenőrzések és az ellenőrzésbe bevont közreműködők költségeinek pénzügyi fedezetét a Budapest Közút Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat nevében érvényesített taxiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási díj fedezi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2020. március 9.

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 
Füzesi Krisztina
Levelezési csoportkoordinátor
BKÜ Zrt.

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017. május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként a BKK Zrt kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján. 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ oldalon található.

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.”


[1] a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szól 176/2015. (VII.7.) Korm. rendelet

[2] a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet