A BKK sáv és a KRESZ

A BKK sáv és a KRESZ
Megosztom

Még decemberben küldte el olvasónk azt a levelezést, melyet az illetékes minisztériummal folytatott a KRESZ-ben ismeretlen fogalomról, a BKK sávról, mellyel már hónapok óta ismerkedik a főváros autós társadalma. Azóta is várja, várjuk a tényleges és érdemi választ. Úgy tűnik, hiába.

Szeretett fővárosunk új fogalmat alkotott, és a KRESZ-re hivatkozva bírságoltat. Ha tetszik, ha nem.

És akkor az ominózus levél, és a szokásos, semmitmondó válasz.

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Tisztelt Címzett!

Alulírott Hajdu Mihály azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy legyenek szívesek az alábbi kérdésben útmutatást, tájékoztatást adni:

Budapest fővárosban számos helyen látható a „kivéve BKK” kiegészítő tábla. A minap azt tapasztaltam, hogy a Múzeum körút Kálvin tér és az Astoria közötti részén az aszfaltra is fel van festve ez a felirat. Számos helyen hallottam azt a tájékoztatást, hogy az így megjelölt sávokban történő haladást a BKK bünteti 30.000 Ft.-os bírsággal.
A fentiek okán kérem, hogy legyenek szívesek az alábbi kérdéseimre választ adni!

1, A „kivéve BKK” feliratú kiegészítő KRESZ tábla, aszfalt felfestés pontos tartalma mely jogszabályban van leírva, megfogalmazva, meghatározva?
(Azt nem találtam meg sem a KRESZ-ben, sem pedig más általam fellelhető jogforrásban. Korábban kb. 2 évvel ezelőtt már a minisztérium kijelölt szakértőjétől kaptam ezzel kapcsolatosan egy állásfoglalást, miszerint nincs ilyen jogszabály.
Kérdésem azért ismétlem meg, mert az eltelt idő alatt lehetséges, hogy a kérdés szabályozása megtörtént, és az a figyelmemet elkerülte.)

2, Amennyiben ilyen jogforrás nem létezik, akkor kérem az állásfoglalásukat azzal kapcsolatosan, hogy milyen jogszabály alapján tiltják meg a sáv használatát például a TAXI üzemeltetésű gépkocsik számára. (Megjegyezni kívánom, hogy a KRESZ – ben 14§. 14 bek.-ben található „tömegközlekedési vállalat” nem vonatkozik a BKK-ra, mivel a BKK alapító okirata szerint a Budapest-i közlekedés szervezésével foglalkozik, gépjárműve annyi van, amennyivel munkatársait szállítja.)

3, Kérem, hogy a fentiekkel kapcsolatosan legyenek szívesek tájékoztatást adni, hogy a BKK bármely munkatársa kiszabhat –e bármilyen szabálysértés kapcsán bírságot.

4, Kérem állásfoglalásukat annak kapcsán, hogy amennyiben a fenti kiegészítő tábla megengedő hatálya alatt TAXI üzemeltetésű gépkocsimmal közlekedem, azzal szabálysértést követek-e el.
A fentiekkel kapcsolatos válaszukat kérem e-mail-ben megküldeni a xxxxxx@freemail.hu e-mail címre!

Tisztelettel és köszönettel:

Hajdu Mihály

GJV Főosztály (ITM)” <gjvfoosztaly@itm.gov.hu> írta:

Tisztelt Cím!

A főváros egyes közútjain alkalmazott – a személytaxik forgalmát is érintő – közlekedési korlátozások tárgyában küldött megkeresésében foglaltakra az alábbiakban tájékoztatom.

A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet IV. fejezete az alábbi rendelkezést tartalmazza:

„13.3. Ha az úttesten levő forgalmi sávok külön útban folytatódnak, az egyes járműfajták behajtása megtiltható egyes irányokban, közvetlenül az útkereszteződés előtt, a forgalmi sávok felett elhelyezett, a járművek
> behajtását tiltó jelzőtáblákkal.”

Amennyiben álláspontja szerint az e rendelkezés alapján kialakított forgalmi rend az érintett közlekedők számára a kötelező viselkedési szabályokat nem egyértelműen határozza meg, úgy a forgalmi rend vizsgálatát – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés 23. pontjának rendelkezése szerint – útügyi közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál kezdeményezheti.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 44. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint a közúti forgalmat, a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 24. §-a szerint a személytaxi közlekedést, a közúti közlekedés szabályainak megtartása tekintetében nem ellenőrizheti.

Üdvözlettel:
Gépjármű-közlekedési és Vasút Szabályozási Főosztály

Címzett:      „GJV Főosztály (ITM)” <gjvfoosztaly@itm.gov.hu>

Tisztelt Cimzett!

Köszönöm válaszukat, amelyben – az ügy szempontjából lényeges 2 kérdésben – nem adtak választ.
Kérem, hogy konkrétan és csak a kérdéseimre válaszolva legyenek szívesek azt a jogszabályi helyet megjelölni, amelyben a „kivéve BKK” kiegészítő közlekedési jelzőtábla tartalmilag meg van határozva.
Kérem azt a jogszabályi helyet megadni, amelyben az úttesten felfestett BKK felirat értelmezése megismerhető.
Az eddigi ismereteim szerint a BKK nem járműfajta, az idézett jogszabály ennek alapján érdektelen ebben az esetben.
Az első levelemben is ezeket a kérdéseket tettem fel – mivel nem tudok olyan jogszabályról amely ezeket meghatározza, ebből adódóan nem tudom azt elfogadni, hogy alkalmazzák.
Várom a kérdéseimre adott válaszát!

Tisztelettel:

Hajdu Mihály