Metál megkérdezte önmagát

Metál megkérdezte önmagát
Megosztom

Valljuk be, elég szürreális figurája a fővárosi taxizásnak Metál Zoltán, az önjelölt érdekvédő, aki Citys színekben, Főtaxi és Mekk Elek pénzen azt nyammogja fényesre, akit éppen megrendelnek tőle. És most már önmagát is. Azóta szintet lépett, már nem csak a médiában haknizik úgy, hogy senki nem kérte tőle a képviseletet, most már ő maga a média! Már az Országos Taxis Egyesület nevű (fantom) szervezetet is felhasználja, hogy legújabb posztját, a Taxisok Világa magazinnál betöltött mennybemenetelét propagálja. Persze, ő nem főszerkesztő, azt nem tudná eladni ezzel az intelligenciaszinttel, de felelős vezetőnek még jó lehet. Hát most meginterjúvolta saját magát, mennybe ment, boldog, és belehazudja a világ pofájába, hogy mindent IS ő intézett, és mindenhez IS ért.

Egyszóval, aki nem értené, itt a képernyőmentés, ő vette át a Taxisok Világa online magazint:

És az Országos Taxis Szövetség, mint érdekképviseleti szerv, ami inkább média-reklám felület:

És most jöjjön a „csodás”, öncidázó interjú, saját magával:. Igazi, teszkó-gazdaságos, kígyótestű lény, képes bekapni a saját farkát is.

Elmaradtak a támogatások, nincs hitel sem

Az utóbbi hónapokban egyre többször, és egyre elkeseredettebben kerül szóba taxisok egymás közti beszélgetéseiben a „valaki csinálhatna már valamit” óhaj. Ugyanis a tavaly márciusban kezdődött, és jelenleg is tartó, az egész ország gazdaságát sújtó járvány e szektort is igen keményen visszavetette.

A fuvarszám és ebből adódóan a bevétel jelentősen, városonként eltérően, de átlagosan 30-50 százalékkal esett vissza. A speciális feladatokat ellátó személygépkocsis személyszállítók esetében ez a szám a 100 százalékot is megközelíti, hiszen a szállodák zárva, a repülőtereken nagyrészt csak áruszállítást végeznek, az idegenforgalom és a kapcsolódó vállalkozások a „földbe álltak”. Nagyon sok személyfuvarozó ment tönkre, vagy került lehetetlen helyzetbe. Tekintettel arra, hogy a taxisok tavaly az elsők között kaptak kormányzati segítséget, a kollégák joggal gondolták, hogy az őszi szigorítások kompenzációjaként valamilyen formában ismét bekerülnek a támogatotti körbe. Sajnos ez nem így történt. Joggal merült/merül fel a kérdés, mit tesznek a területi kamarák, az MKIK, vagy az érdekképviseletek. Sokak szerint semmit.

Metál Zoltánt (MZ), az Országos Taxis Szövetség elnökét kérdeztük a kialakult helyzetről, a lehetőségekről, illetve arról, miért állt le a segítség

MZ Mindenképpen érdemes időrendben és összességében azokat a folyamatokat és változásokat végig tekinteni és összegezni, melyek az elmúlt egy évben történtek.

A kamarák és az OTSZ – a koronavírus világjárvány hazai megjelenésének kezdetén, tehát már 2020. márciusában – kérték a Magyar Kormány közvetlen segítségét az ágazatban tapasztalható negatív hullám és következményeinek kompenzálására. Örömmel fogadtuk, hogy a kormány az elsők között, azokat a szektorokat segítette, akik a turizmus elmaradásával, a bevételkiesések miatt szinte azonnal bajba kerültek. Ebbe a körbe tartoztak a taxisok és személyszállítók is. A teljes taxis-személyszállító szakma mellett, több mint 150 ezer vállalkozó kapott 4 havi (katások esetében 200 ezer Ft.) adó- és járulék mentességet, ami akkor komoly segítséget jelentett számunkra. A kamarákkal egyidőben az OTSZ is javaslatot tett arra, hogy a taxis vállalkozó a főtevékenysége mellett, legálisan végezhessen étel- és csomagszállítást, amire korábban nem volt jogszabályi felhatalmazásunk. A vészhelyzet miatt, ezt a javaslatunkat is beemelték a rendeletbe, ezért ma már megszokott látvány az utcákon az „ételfutár” taxi.

Majd 2020 májusában egy olyan pályázatot írt ki az ITM, amire korábban nem volt példa. Több mint 300 taxis személyszállító vállalkozás adta be, a maximum 8,2 millió Ft-ig terjedő, vissza nem térítendő E-autó vásárlási pályázatát, amire a taxik esetében közel 3 milliárd Ft-ot különített el a kormány. Szinte hihetetlen, de annak ellenére, hogy a vészhelyzet akkor már hónapok óta tartott, mégis az első 24 óra alatt annyian jelentkeztek, hogy lekellett állítani a további jelentkezések befogadását…

Majd jött az ősz és a második hullám. Tudtuk, hogy ez megint súlyosan érinti majd a taxizást is, így a kamarák és az érdekképviseletek folyamatosan online egyeztettek és fogalmazták meg újabb javaslataikat a bajba jutott taxis vállalkozások célzott megsegítésére vonatkozóan.

A fővárosi önkormányzat ennek hatására csökkentette 70%-kal a „droszt-használati hozzájárulási díj” mértékét. A kormány pedig azoknak a taxisoknak, akik a vírushelyzet időszakában és azt követően kötelezetté váltak a 10 éves taxijuk cseréjére, átmenetileg lehetővé tette, hogy ezeket a taxikat legkésőbb 2022. december 31-ig üzemeltessék. Ez is igen sok kollégán segített.

Természetesen itt nem álltunk le. Folyamatosan bombáztuk/bombázzuk javaslatainkkal és kéréseinkkel a jogalkotókat az időközben megérkezett harmadik hullám időszakában is. A BKIK és az OTSZ, ismét kérte az ágazat szereplői részére az adó- és járulékfizetési mentességet. Továbbá a katásoknak tett korábbi engedmények ismétlését, vagy legalább a befizetendő összeg felezését. Javasoltuk, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználhatósága bővüljön a taxi-szolgáltatás igénybevételének lehetőségével. Kértük a bértámogatás olyan formában történő kialakítását, melyben az önfoglalkoztató vállalkozások is segítséghez jutnának, ugyanis jelenleg az önfoglakoztató vállalkozónak nincs fizetése, azaz bére, amire a bértámogatás szerint jogosult lenne.

Sajnos a Pénzügyminisztérium legfrissebb és hivatalos állásfoglalása merőben eltér attól, amire számítottunk. Válaszlevelükben többek között az alábbiakat fogalmazták meg:

 „…ugyan kétségtelenül nehezebbé vált a taxis vállalkozások munkavégzése, de a jelenlegi időszakban is korlátozás nélkül folytathatják a tevékenységüket, így a tételes adó fizetési kötelezettség elengedése nem indokolt”….

„Mindemellett a vállalkozásoknak lehetőségük van arra, hogy szüneteltessék a tevékenységüket, ezzel mentesüljenek a tételes adó megfizetése alól. Egészségügyi ellátásukat – egyéb ellátásra jogosító jogviszony hiányában – a havi 8000 Ft-os egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésével biztosíthatják ebben az időszakban is.”

„ Az ágazat másik felvetése, hogy az ágazat részére váljék lehetővé a SZÉP kártya elfogadása, nem támogatható.”

A PM állásfoglalásával kapcsolatban a napokban a kamarák és az érdekképviseletek ismételten egyeztettek és kialakították újabb javaslataikat, melyeket rövidesen megküldenek a szakminisztériumnak.

Itt mindenképpen fontos felhívnom mindenki figyelmét arra, hogy a kamaráknak és a szakmai szervezeteknek csak arra van jogosítványuk és lehetőségük, hogy a kialakított szakmai javaslatukat eljuttassák a rendeletalkotók részére és azt megfelelő módon, legjobb tudásuk szerint képviseljék. Ha a javaslataink és kéréseink ennek ellenére mégsem kapnak támogatást, azt ne rajtunk kérjétek számon!

Higgyétek el, hogy azok a kamarai tisztségviselők, akik az MKIK-ban és a BKIK-ban rendszeresen részt vesznek a közlekedési szakmai szervezetek vezetőivel történő egyeztetéseken, mindent elkövetnek, hogy az ágazat szereplőinek segítségére legyenek. A döntéshozó a kormány és nem a kamarák, vagy a szakmai szervezetek.

Nem lehet a bevételkiesésre hivatkozva kérni a segítséget? Ezt teszik az éttermek a szállodák, vagy az idegenforgalomból élők is. Beszámolnak arról, hogy lassan tönkre mennek.

MZ A NAV az elmúlt időszakban TEÁOR tevékenységenként vizsgálta, hogy bizonyos szakmákban a járvány milyen módon befolyásolta a bevételek alakulását. A taxi-személyszállítók esetében – akik nem szüneteltették a vállalkozásaikat – átlagosan közel a felére esett vissza a bevétel. Ne felejtsük el, a NAV már szinte minden bevételünket látja, és ezt mindenki gondolja át. Sajnos tény, hogy azok a kiadások, melyek számunkra komoly és állandó költségeket jelentenek, nem mérséklődtek, sőt sok esetben még növekedtek is. Ilyen például a KGFB is.

Erről nem is olyan rég e lapban is jelent meg anyag. Egy taxis kolléga kérte az MNB segítségét. Nem járt sikerrel…

MZ Igen, vérlázító, amikor a biztosító szemrebbenés nélkül úgy emeli meg a „kötelező” díjat a taxira, hogy az józanésszel már követhetetlen és vélhetően teljesen indokolatlan. Évekkel ezelőtt először ezzel a problémával a teher-, áru-, és autóbuszos fuvarozó szakma találkozott. Hasonlóan hozzánk, ők is fel voltak háborodva és mindent megtettek, hogy ez változzon. Megkeresték a Versenyhivatalt, a MABISZ-t és a pénzügy szervezetek és biztosítok felügyeletét ellátó MNB-t is, de eredménytelenül. Amikor mi is érzetük a bőrünkön a problémát, végig jártuk azokat a hivatalokat, akik befolyással lehetnek a megoldásra, de hasonló módon magunk is falakba ütköztünk. Hiába próbáltuk kétséget kizáróan bizonyítani, hogy indokolatlanul magasak ezek a díjak, valamint azt, hogy vélhetően kartell gyanú is felmerülhet a biztosítóknál KGFB ügyben, ezt bizonytani nem egyszerű, sőt szinte lehetetlen.

Az MNB e lapban közölt állásfoglasából kiderül, hogy nekik sincs e kérdésben mozgásterük. leírták, hogy: „Tájékoztatjuk, hogy a biztosító a díjat minden egyedi szerződés vonatkozásában a meghirdetett – a biztosítási időszak, illetve kezdőnapján alkalmazandó – díjtarifa alapján alakítja ki és azt – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az adott biztosítási időszak alatt nem változtathatja meg.”

„……tájékoztatjuk, hogy az MNB nem rendelkezik olyan hatáskörrel, mely alapján méltányosságot tud kikényszeríteni.” Vagyis úgy tűnik tehetetlenek. Ígértek egy statisztikát, melyből kiderülhetnek a valós adatok arra nézve, hogy mekkora a taxisok által ténylegesen okozott kár összesen. Ebből minden KGFB-t nyújtani akaró biztosító elemezhetné a valós kárkifizetéseket. Tény, hogy ez elkészült, de használatát mi még nem tapasztaljuk.

Rendben, de a pénzügyi segítségből is kimaradtak a taxisok. Miért? Van erre válasz, vagy mindössze annyi, hogy „csak”?

MZ Sokan felháborodva kerestek meg bennünket, hogy a szakmacsoportunk kimaradt a 10 milliós, 10 évre szóló, „3 évig hátra-dűlős”, kamatmentes újrakezdési csomagból is! Miután a Miniszterelnök élő adásban jelentette be, hogy minden mikro-és kisvállalkozó részesülhet ebből a segítségből, többen már ezt a pénzt gondolatban el is költötték új autóra, vagy akármire. Miután a részletszabályozás megjelent a Magyar Közlönyben, számunkra akkor lett egyértelmű, hogy ha bekerült volna a 4932 TEÁOR tevékenység a kedvezményezetti körbe, akkor sem nyújtana számunkra komolyabb segítséget. Ugyanis a maximum 10 milliós hitelkeretből gépjármű beszerzése nem finanszírozható, de felhasználható készletbeszerzésre (pl. papírtekercs az órába, POS-terminálba, stb.) továbbá igénybe vett szolgáltatások (mosás, szárítás, stb.), közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek fedezésére. (Nem üzemanyag vásárlásra) Elszámolható még bér- és járulék költségre, de a legtöbb önfoglalkoztató vállalkozónak (katások, stb.) nincs bére, azaz erre sem.

Ennek ellenére jó hír lehet azoknak, akik valamilyen államilag támogatott hitelből szeretnének gépjárművet vásárolni, hogy létezik a piacon az MFB KRÍZIS HITEL PLUSZ 2,5 % kamatozású (Magyar Fejlesztési Bank) konstrukciója, mely a COVID -19 krízishelyzetből fakadó gazdasági hatásokat, veszteségeket csökkentheti.

Erről bővebben itt olvashattok majd, ha a részleteket sikerül pontosítanunk. Sajnos a vészhelyzet bevezetése után több mint egy év elteltével, még mindig azon töprengünk, hogy mikor számíthatunk arra, hogy valamilyen formában elkezdődik az újraindítás és mikor leszünk újra olyan helyzetben, hogy a vállalkozásaink működése kiszámítható legyen. Erre keressük Veletek együtt a válaszokat.

Köszönjük a tájékoztatást!

-kó-