BKIK-javaslatok a fővárosi turisztikai vállalkozások megsegítésére

BKIK-javaslatok a fővárosi turisztikai vállalkozások megsegítésére
Megosztom

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 5 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg a fővárosi önkormányzat számára a budapesti vendéglátóipari és turisztikai vállalkozások megsegítése érdekében.

Az Iparkamara tájékoztatása szerint Nagy Elek, a BKIK elnöke levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez.

A levélben a BKIK elnöke kiemelte: a koronavírus-járvány előtt a budapesti egy főre jutó GDP és az odalátogató külföldi turisták száma lényegesen meghaladta az országos átlagot, így a fővárosi vállalkozások sokkal előnyösebb helyzetben voltak, mint a vidékiek. Ezt a sok évtizedes evidenciát – mely például az Európai Unió támogatáspolitikájában is erősen megjelenik – írta felül a pandémia okozta gazdasági válság.

A válság hatására a turizmushoz kötődő fővárosi vállalkozások messze rosszabb helyzetbe kerültek, mint vidéki társaik. Míg az ország többi részében a megnövekedett belföldi kereslet részben, sőt egyes régiókban teljes mértékben kompenzálja a kieső, külföldről érkező turizmust, addig Budapesten tartósan kereslethiányos helyzet állt elő, ami rövidesen tömeges elbocsátásokhoz és üzletbezárásokhoz vezethet.

Nagy Elek hozzátette: az Iparkamarához folyamatosan érkeznek vállalkozóktól az ezzel kapcsolatos problémákat felvető megkeresések. A testület szakértői folyamatosan dolgoznak a megoldási lehetőségeken, melyek Budapest esetében a Fővárosi Önkormányzat támogatása nélkül nem hozhatnak eredményt – hangsúlyozta.

A BKIK többek között az európai uniós nagyvárosok gyakorlatát és az ottani hasonló problémák kezelését is megvizsgálva, a hazai sajátosságok figyelembevételével 5 pontos, több elemet tartalmazó javaslatcsomagot állított össze, mely Budapest Főváros Önkormányzatának segítségül szolgálhat a konkrét intézkedési tervek mielőbbi kidolgozására – fogalmaz a közlemény.

Alább ismertetjük a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara javaslatcsomagját a Budapest Főváros Önkormányzata számára.

1. Kiadáscsökkentés, továbbá a távolságtartási és higiéniás szabályok betartásának segítése

a) Átmeneti bérleti díjcsökkentés, indokolt esetben akár elengedés fővárosi tulajdonú ingatlanok esetében.
b) Közterület-használati díjak elengedése.
c) Parkolóhelyek felszabadítása újabb teraszok nyitásához a vendéglátóhelyeknek
d) A vendéglátóhelyek kiülős helyeinek fűthetőségéhez, illetve téliesítéséhez szükséges beruházások támogatása.
e) A vendéglátóhelyekre, turisztikai helyekre gépjárművel érkezőknek a parkolási díj elengedése a fogyasztás, látogatás idejére.
f) Ózonos fertőtlenítő készülékek beszerzésének támogatása.
g) Maszk és kézfertőtlenítő ingyenes biztosítása a vállalkozások számára.

2. A fogyasztásnövekedés segítése

a) A budapesti lakosság számára utalványok osztása, amivel ösztönözni lehet az éttermi fogyasztást, taxi-igénybevétel (pl. 1000 forintos utalvány, amit egy legalább 2000 forintos fogyasztás esetén lehet beváltani).
b) V4 országokból jelenleg jöhetnek turisták, így a főváros biztosítson forrást V4-es turistacsomagokhoz:

  • reklámkampányra,
  • idegenvezetők díjazásának részbeni átvállalására,
  • beutazáshoz szükséges koronavírus-teszt költségének átvállalására,
  • éttermi és szálláshelyi utalványok biztosítása (pl. egy olyan kedvezmény kidolgozása, amely szerint a szolgáltató elengedi az ár egynegyedét, a főváros kifizeti az ár egynegyedét, és a vendég csak az ár felét fizeti, ami szükség szerint akár egyharmadra módosulhat később),
  • a vendéglátásra és szállásra költött összeg egy bizonyos százalékát (javaslatunk szerint az 50%-át) a vendég részére feltöltenék egy applikációba virtuális pénzként, amiből fővárosi fenntartású szolgáltatásokat tudna kifizetni (állatkerti belépő, BGYH fürdők belépő díjai, tömegközlekedés díja stb.),
  • A Budapest Card díjának teljes vagy részleges elengedése szállás- és vendéglátás csomagba építve.

c) Trianon 100 évfordulója alkalmából az előző V4-ek csomagot meg lehetne hirdetni a határon túl élő magyarok részére is („Jöjjön, és nézze meg a nemzetünk fővárosát!”), a kormány pedig az Ukrajnából, Romániából, Szerbiából, Horvátországból, Szlovéniából, Ausztriából érkező határon túli magyarokra kiterjeszthetné a V4-ek beengedési szabályokat.
d) A határok lezárása miatt a vidékiek Budapestre látogatását is fontos támogatni az előző két pontban részletezett javaslat feltételeivel megegyező konstrukcióban (kivéve a beutazási tesztek támogatását), valamint javasolt a járványbiztos Volán járatok támogatása Budapestre.

3. A budapesti turizmusban dolgozók hiányterületekre átállását segítő pályázat kiírása

Fontos felmérni, milyen területen van munkaerőhiány, kik és hogyan tudnak azon a területen elhelyezkedni, eszköz, képzés kell hozzá – és ezeket támogatni (pl. pincérből futárrá átálláshoz robogó beszerzési támogatás).

4. A válság alatt üres szálláshelyek, vendéglátóhelyek felújításának a támogatása

Ez az építőiparnak jelent megrendelést, és ami által magasabb minőségben tudnak újra nyitni jövő nyárra ezek a helyek, amikor remélhetően újra jöhetnek a külföldi turisták is.

5. A vállalkozások naprakész információval való segítése.

Egy naprakész, a fővárosi vállalkozások napi működtetéshez szükséges minden információt jól kereshetően tartalmazó budapesti gazdasági honlap, aminek a létrehozásában és működtetésében a BKIK partner tud lenni – zárul a közlemény.