Megjelentek a Magyar Közlönyben a szigorítás részletszabályai

Megjelentek a Magyar Közlönyben a szigorítás részletszabályai
Megosztom

Kedden 22 óra 30 perc előtt nem sokkal megjelentek a Magyar Közlönyben a szerdán nulla órától életbelépő intézkedések, amik december 11-ig érvényesek.

Ezek a következők:

 • Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.
 • Minden gyülekezés tilos.
 • Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A házhoz szállítás adminisztratív terheit a Kormány csökkenti és bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat ellátásába. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.
 • Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.
 • A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.
 • Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket valamint a karácsonyi vásárokat. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A Kormány felkéri a vallási közösségeket, hogy a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg.
 • A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.
 • Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.
 • A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.
 • A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.
 • Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határontúli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.
 • Magán és családi rendezvények (például: születésnap) 10 főig megtarthatóak.
 • Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.
 • Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.
 • Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat – külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell.
 • A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

Maszkviselés

A maszkviselés minden, hatodik életévét betöltött személy számára kötelező a tömegközlekedési eszközökön, a 10 ezer főnél nagyobb település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve sporttevékenység során, a parkokban és a zöldterületeken.

Ugyancsak kötelező az orrot és szájad elfedő maszkot hordani az üzletekben vásárlás és munkavégzés során, a bevásárlóközpontok területén (kivéve irodák, sportolásra szolgáló és üzemi helyiségek), a tömegközlekedési eszközök várótermeiben, vendéglátó üzletekben, postákon, közigazgatási szervek ügyfélfogadó tereiben.

Kötelező maszkot viselni az egészségügyi intézményekben, kórtermekben azonban az ápoltaknak nem kell maszkot feltenni. A szociális intézményekben az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint maszkot kell viselni, a dolgozóknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor szintén kötelező a maszk, ahogy akkor is, ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban vannak.

Kijárási tilalom

Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

Kivételt képez, ha valaki egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal, munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, és fordítva, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából  tartózkodik közterületen. Mindezt viszont okirattal szükséges igazolni, amit a közbiztonságért felelős miniszter a kormány hivatalos honlapján fog közzétenni.

Ezt innen tudjátok letölteni.

Gyülekezés

Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés, ugyanakkor a közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység, így a futás, gyaloglás, kerékpározás gyakorlása megengedett.

Tilos lesz továbbá a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda is a nem versenyszerűen sportolók számára.

Rendezvények

Egyáltalán nem lehet rendezvényt tartani, ebbe beletartozik a kulturális esemény, a koncert, a sportesemény, a magánrendezvény és a karácsonyi vásár is.

A vallási közösségek szertartása ugyanakkor nem minősül rendezvénynek, erről a vallási közösség maga dönthet.

Sportrendezvényeken nézők nem lehetnek, zárt kapuk mögött kell megtartani a meccseket.

Temetéseket maximum 50 fő vehet részt, a házasságkötésnél pedig kizárólag a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók,
a házasulók tanúi, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasulók gyermekei lehetnek jelen.

Vendéglátó üzletek

A vendéglátó üzletekben csak a foglalkoztatottak tartózkodhatnak tartósan, azonban az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében az ehhez szükséges időtartamig más is bent lehet.

Ezt a szabályt munkahelyi éttermek és büfék, szálláshelyen található, a szállásvendéget kiszolgáló éttermek és bárok, köznevelési intézmény, illetve egészségügyi intézmény menzája és büféje esetén nem kell alkalmazni.

Üzletek

Az ott dolgozók kivételével este 7 óra és reggel 5 óra között tilos üzletben, lottózóban és nemzeti dohányboltban tartózkodni és ezeket zárva kell tartani. Ugyanakkor a gyógyszertárak és a benzinkutak nyitva lehetnek éjszaka is. A közlöny megjegyzi, hogy a vendéglátó üzlet nem minősül üzletnek.

Szálláshelyek

A szálláshelyeken az ott dolgozók, illetve az üzleti, gazdasági és oktatási tevékenység céljából érkezők tartózkodhatnak. Ugyanakkor a katonák, a rendvédelmi szervek tagjai szolgálati feladat ellátása közben, illetve a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása megengedett.A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek, valamint a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak, a többiek számára viszont tilos. Szintén tilalom alá esnek az állatkertek, a vadasparkok, a játszóházak, a jégpályák, a múzeumok, közművelődési intézmények, színházak, mozik.

Oktatás

A felsőoktatási intézményekben digitális oktatás lép életbe. A kollégiumok és diákotthonok hallgatók általi látogatásának rendjéről a felsőoktatási intézmények rektorai döntenek.

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.

A gyerekek testhőmérsékletét továbbra is mérni fogják, akinek meghaladja a tisztifőorvos által meghatározott mértéket a testhője, azt a többi gyermektől illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt tájékoztatni kell.

A szülők továbbra sem mehetnek be az iskolákba.

Csomagküldés

A vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján a csomagküldő szolgáltatás folytatása lehetséges.

A személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatók továbbra is végezhetik a munkájukat.

Büntetés

A rendeletben meghatározott védelmi intézkedések betartatását a rendőrség és a Magyar Honvédség együtt ellenőrzi.

Ha a hatóságok kötelezettség megszegéséről szereznek tudomást, 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szabhatnak ki, a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, de akár 1 évre is ideiglenesen bezárathatják. Kötelezettségszegésnek minősül, ha éjszaka nyitva lesz egy bolt, kinyit egy szabadidős létesítmény, vagy túl sokan vesznek részt egy esküvőn.

A rendőrség egyszerre alkalmazhatja a pénzbírságot és a bezáratást, sőt egy nap több egymást követő ellenőrzés során is bírságolhat.

Akkor azonban nem lehet megbüntetni szervezőt vagy az üzemeltetőt, ha az a jogsértő személyt, például olyat, aki nem visel maszkot, felszólította távozásra és a rendőrséget is értesítette.

A rendeletben arról is írnak, hogy a járvány elleni védekezésben részt vevő, közfeladatot ellátó szerv vagy személy a koronavírus elleni védekezést elősegítő orvostechnikai eszközt, egyéni védőeszközt vagy más eszközt saját hatáskörben igazoltan nem vagy csak aránytalanul drágán tud beszerezni, akkor kérheti, hogy az adott eszközt az Állami Egészségügyi Ellátó Központon keresztül szerezzék be.

Forrás: 24.hu