Aki hazudik, az csal, aki hazudik, az lop

Aki hazudik, az csal, aki hazudik, az lop
Megosztom

Minden bűvésztrükknek van egy titka. Naiv dolog lenne azt hinni, hogy ezekre a Houdini-szerű varázslatokra előbb vagy utóbb nem jönnek rá. Persze ehhez megfelelő érdeklődés és akarat is kell.

Összefoglaló a Bolt jelenségről.

1, A Taxify néven hazánkba érkező multi névváltoztatása nem, vagy nem elsősorban arra vezethető vissza, hogy kibővült a szolgáltatási körük és nagyon trendik meg start-upok lettek. A háttérben sokkal inkább az állt, hogy számtalan helyen perelték a társaságot a „taxi” szó használatáért, tekintettel arra, hogy a Taxify soha nem volt taxi szolgáltató, hanem csak egy applikációt biztosított a virtuális térben. Nincs ez másként a Bolt esetében sem, hiszen pusztán névváltoztatás történt.

Az észt cégkivonat idézett pontjának fordítása:

Tevékenységi területe

A tevékenység típusa

Egyéb informatikai és számítástechnikai tevékenység – Fő tevékenységi kör

Szellemi tulajdon és hasonló termékek bérbeadása (kivéve szerzői jogvédelem alatt álló alkotások) – Kiegészítő tevékenység

Máshova nem sorolt ​​egyéb gépek, berendezések és egyéb tárgyi eszközök bérbeadása, lízingelése – Kiegészítő tevékenység

Egyéb informatikai és számítástechnikai tevékenység – Statisztikai tevékenység

2, A szabadjelző kérdés tudjuk, már lerágott csont, azonban ne felejtsük el, mert sok szempontból fontos momentum. Ugyebár leánykorában, azaz Taxifyként még szerepelt a nevében a taxi szó, ám sok-sok per és egyéb ok miatt ezt az észt cégnek el kellett hagynia. Így lett Bolt, ám ebből hiányzik a taxi. Így pedig a hazai szabályozásoknak már nem felelt meg az egységesített, világszerte hasonlatos reklámjaihoz használt szabadjelzője, hiszen azon nem volt ott a fontos szócska. Hasonló, bár nem ugyanilyen meg nem felelési problémák miatt egy másik taxis céget a BKK kötelezett arra, hogy független szabadjelzővel szolgáltasson, amíg az előírásoknak meg nem felel. Ezzel szemben a Bolt szabadjelző miatt két éven át folyó per teljes időtartama alatt a BKK üdvöskéje (taxiellenőrzésért felelős vezetője) végig hagyta, hogy a szabályoknak meg nem felelő, de legalább a külföldi utasok által jól ismert szabadjelzővel szolgáltasson a Bolt. A kérés mindössze annyi volt, hogy a BKK minősítésre Taxify vagy független szabadjelzővel menjenek. Így történhetett meg az, hogy a pajzsmatrica Bolt volt, a szabadjelző pedig nem, de legalább a csomagtartóban befigyelt az igazi, hiszen a kapun kihajtva már gyorsan visszacserélték a sofőrök. Mindenesetre több, mint érdekes kérdéseket vet fel az, hogy huzamosabb ideig hagyta a BKK a Boltot szabálytalanul szolgáltatni, nem utolsó sorban a többi piaci résztvevő rovására, tetemes anyagi kárt okozva nekik ezzel és egyértelműen anyagi előnyhöz juttatva a Boltot.

3, A fuvarszervezői engedélyezési eljárásban a BKK által elvégzett „előminősítést” követően az NKH adta ki a fuvarszervezői tevékenységre jogosító engedélyt a Bolt HTX részére.

Érdekes, de nem mellékkörülmény, hogy a nem sokkal később az NKH -nál a Bolt szabálytalan működése kapcsán kérelmezett ellenőrzési kérelmet az NKH a BKK -hoz irányította, amely a saját, egyébként szabálytalan és jogszabályokkal ellentétes munkáját persze hogy szabályosnak, és rendben lévőnek minősítette. Nem elfelejtendő, hogy a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a főváros területén a mindenkori fuvarszervezőt (többek között) azaz a BKK-t ruházta fel ellenőrzési jogkörrel.

4, Amint azt fentebb is írtuk, az észt Bolt OU cégbejegyzésében a Technology  Services szerepel, sehol nincs benne, hogy taxi szolgáltató, ennek megfelelően Magyarországon nem is tudna engedélyt szerezni taxi szolgáltatásra.

A mellékelt linken olvasható európai bírósági ítélet szerint megtévesztő úgy az Uber, mint a Bolt OU működése, hiszen egyikük sem taxi szolgáltatásra alakult, hanem kizárólag technológiai szolgáltatásra. Az ítélet nem nevesítve elemzi, miért nem megfelelő az uniós jogszabályok szerint, ha a szárazföldi személyszállítás nem szerepel a cég tevékenységi körében.

A blogban lehozott cikksorozatból látható volt, hogy bár Magyarországon létrejött egy (pontosabban több) Bolt nevű cég, amelyek közül az egyik engedélyt is szerzett (a Bolt HTX) taxiszolgáltatásra. A valós szolgáltatást azonban nem ő végzi, hanem egy senki számára nem nyilvános, csak hivatkozott szerződéssel átruházza az engedéllyel megszerzett jogot egy olyan külföldi cégre (Bolt OU, észt) amely nem hogy engedéllyel nem rendelkezik, de meg sem tudná azt szerezni.

5, Mindezek eredményeként játszanak egymás között az ÁFA és egyéb adófizetésekkel, komplett céghálózatot felépítve – amiből nem szabad kihagyni a strómanok által üzemeltetett taxi kiadó cégeket sem-, illetve a mérlegek alapján azok meg nem fizetésével, valamint igyekeznek minden költséget a sofőrökre hárítani.

A külföldi állampolgár által használt Bolt applikáció, akárcsak a taxióra forintban jeleníti meg a viteldíjat, ugyanakkor, ha az utas az applikáción keresztül fizet, akkor a kártyáját kibocsájtó ország bankjának devizanemében kerül levonásra az összeg. Felmerül a kérdés, hogy milyen banki és MNB engedélyek alapján történik meg a devizaváltás, és milyen árfolyamon, különös tekintettel arra, hogy engedélyköteles tevékenységet folytat, engedély nélkül!  De hogy még érthetőbb legyen a történet: az applikáción keresztül történő fizetéssel, ahogy a cikkben is bemutattuk, a pénz egyenesen az észt számlára kerül. Ott csücsül pár napig (vagy nem), majd az észt visszautal forintot, hiszen forintban küldi az elszámolást és a jutalék számlát is a sofőrnek. Vajon mikor, hol, és különösen milyen árfolyamon vált, és mennyire játszik a váltással a sofőr kárára?

Itt kap jelentőséget, hogy az észt Bolt OU -nak nem leányvállalata a hazai Bolt HTX. Fuvarszervezői engedély szempontjából már szinte mellékes is ez, hiszen ahogy már írtuk, az észt Bolt OU nem is tud taxiszolgáltatásra engedélyt kapni. Csak magánvéleményünk, de Bécsben is fognak örülni ennek az információnak. Mindezeken túl, jogos kérdés az is, hogy a Bolt ezzel a rendszerrel miért nem tudott céges szinten szerződéseket kötni (szerencsére.) Vajon azért, mert nem tud ÁFA-s számla kíséretében szolgáltatást nyújtani? Ha az utas ÁFA-s számlát kér, az egyéni vállalkozó gond nélkül tud adni, a dobós cég droid-ja is bír (esélyesen soha lekönyvelésre nem kerülő) számlatömbbel, de vajon a Bolt OU hogyan adna ilyen számlát nagy tételű fuvarra egy cégnek?

6, Tekintettel arra, Szilágyi Bettina elismerte, hogy a szolgáltatást az észt Bolt OU végzi, és elismerte azt is, hogy háromoldalú szerződéssel az engedélyköteles tevékenységet szabálytalanul átjátsszák, ezzel azt is kvázi bevallotta, hogy a Bolt működése  a 2016. évi „Uber törvény” hatálya alá esik, mégis legalizálni próbálták azzal, hogy a BKK valamilyen módon megszerzett előminősítésével kijátszották, megtévesztették a hatóságokat.

7, A magyarországi, budapesti Bolt taxis az ÁFA törvény területi hatályán belül szolgáltat, a szolgáltatás nem hagyja el az ország területét, ebből következően fordított adózás szóba sem jöhet. Alanyi ÁFA mentesnek, tehát egyéni vállalkozónak ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezik és ezt az ÁFA-t nem állíthatja szembe a bevételi ÁFA-val. Mivel költségként nem írhatja le az ÁFA tartalmat, neki 27%-al drágábban adja el a szolgáltatást az észt Bolt. A céges (nem a már leírt cégeket eldobáló Bolt „flotta partnerek”) vállalkozások szembe tudják állítani a számláikkal, tehát esetükben nem keletkezik ÁFA befizetési kötelezettség, vagy legalábbis ennek mértéke csökkenthető. Ennek ellenére a „dobós cégek” a sofőröktől rendre elveszik az ÁFA-t (és arról már ne is beszéljünk, hogy bár papíron bejelentett alkalmazottak, az adókat és járulékokat is ők fizetik). A szabályos megoldás az lett volna, hogy az észt Bolt OU leányvállalatot alapít Magyarországon, azonban a fent hivatkozott Európai Bíróság ítélete szerint erre nincs is lehetősége ezzel a névvel, és főleg ezzel a tevékenységi körrel. A cégeket úgy kellett volna bejegyzésbe venni, illetve a fuvarszervezői előkészítő munkát úgy elvégeznie a  BKK-nak, hogy az Európai Uniós irányelvekkel a jogharmonizáció is megvalósuljon. Itt kap jelentőséget, hogy a BKK részéről a taxi ellenőrzésekért felelős ember egy elvileg jogvégzett személy az előkészítés folyamatára rálátó munkavállalójuk, aki elvileg az átlagosnál jóval magasabb jogi ismeretekkel kellene hogy rendelkezzen.

8, Nem mellékes a történetben az sem, hogy a Bolt HTX által vezényelt háromszög (ami esetenként 4 vagy 5 oldalúvá válik, hiszen szóbeli szerződés köttetik az utassal is, és esetenként képbe kerül valamelyik droid tartó cég) ügylet, ahol a szerződésben az észt Bolt OU -ra való hivatkozás alapján kizárólag ő észlelhette volna, hogy nincs rendben valami. A felelőssége egyértelműen megállapítható a több milliárd adó- és költségvetési csalást eredményező eseményekben. Nem utolsó sorban ezen felelős személy jóváhagyásával előkészített fuvarszervezői (Bolt HTX) iratok elfogadásával az ügyben érintett hivatalok (NAV, Nemzeti Nyomozó Iroda, Nemzeti Védelmi Szolgálat, stb.) félrevezetése is megvalósult, hiszen a kiadott engedélyek alapján a hivatalok nem gondolhattak arra, hogy jogszabályellenes az egész tevékenység.

A BKK a főváros közösségi közlekedésének szervezője, és nem tűnik fel nekik, hogy az egyik alkalmazottjuk egészen jó kapcsolatokat ápol egy külföldi adócsaló tevékenységet tudatosan folytató cég vezetésével, valamint a Bolt HTX különféle országokban lakó és ott üzleti tevékenységet is folytató tulajdonosi körével.  Felmerül a kérdés, hogy ugyanez a személy beosztásánál fogva olyan ismeretekkel is rendelkezhet-e, amely felveti a nemzetbiztonsági kockázat kérdését is, különös tekintettel arra, hogy ráláthat a főváros teljes tömegközlekedésére és a teljes, ehhez szükséges infrastruktúrára. Ismereteink szerint ezzel a kérdéssel már foglalkoznak az arra hivatottak.

9, Ahogyan azt már írtuk, a háromszög ügyletű színlelt szerződésekkel a Bolt HTX, valamint a Bolt OU olyan adójogi rezidenst használnak, amivel a saját adókötelezettségeiket  rejtik el, kvázi uniós irányelvet sértenek a háromszög ügylettel. A mérlegek alapján a Bolt THX jól láthatóan nem fizet ÁFA-t, a Bolt OU pedig a fordított adózásra hivatkozva a sofőrökkel akarja az adókat megfizettetni, függetlenül attól, hogy saját egyéni adózási státuszuk alapján ezt meg kell-e  tenniük vagy sem.

10, A NAV és egyéb vizsgálatot folytató szervek vizsgálati irányát rossz irányba tereli az a tény, hogy a BKK Zrt taxiellenőrzésért felelős vezetője, mint munkavállaló (azonban itt jeleznénk, hogy milliárdos adócsaláshoz nyújtott segítség nem ad a végtelenségig védettséget ezen tisztség) „előkészítő” és ellenőrző hatáskörét jelentősen átlépve, tevékenyen közreműködött és segítséget nyújtott az évek óta tartó eseményekhez. Röviden: teljesen rossz az a megközelítés, hogy a Bolt, akár HTX akár OU szabályosan működik. Az adócsalás alapja, hogy az „Uber” törvényt és adószabályokat megkerülve építettek rendszert. Ennek a bírságokon túlmenően csak a Bolt HTX fuvarszervezői engedélyének visszavonása, valamint a Bolt OU appjának lekapcsolása szabhat gátat, reményeink szerint minél hamarabb, hiszen jelenleg is folyamatosan nő az ország kasszájának megkárosítása minden egyes Bolt utazással.

A már folyamatban lévő vizsgálatokkal kapcsolatosan azok kiegészítéseként a feljelentéseket megtesszük költségvetési csalás, csalás, és egyéb bűncselekmények gyanújára tekintettel. A fennálló gyanú szerint az elkövetők a Bolt HTX, Bolt OU, BKK Zrt és annak felelős alkalmazottjai, akik ezúttal már nem fogják tudni az összes felelősséget áthátékázni a Közútra és az NKH-ra, ahogy egyébként szokták oda-vissza dobálni a labdát, ha kínos a szitu.

És akkor lazításként, az elmélkedést segítendő egy kis témába vágó zene. A szöveg, visszaolvasva a fent leírtakat, szinte kísérteties.

K.J. magánnyomozó (szerk.: a titkosított szerződés alapján a magánnyomozó csak ezen monogram közléséhez járult hozzá)