Négyes brék

Négyes brék
Megosztom

Mert a hármas ide már édeskevés.

Szóval az van, hogy lehet, nem mindig és nem mindenben értünk egyet a FODESZ-szel, de azért van az a szint, amikor azt mondjuk, hogy ez már kicsit sok.

Az egy dolog, hogy hogyan és miket írogat az elnök úr a hivataloknak, de az, hogy egy szervezet elnökeként az általa aláírt levélre adott válaszban azzal sem képesek megtisztelni, hogy legalább aláírják azt a kibasz**** válaszlevelet, már mindennek az alja. És akkor még a levél csodás tartalmáról nem is beszéltünk, mondjuk olyan mondatokról, hogy

” Mindezek alapján a személytaxi-szolgáltatás nyújtása jogszabályi feltételeinek enyhítését nem tartjuk indokoltnak, mivel az ellentétes a Kormány törekvéseivel, valamint a szakma érdekeivel egyaránt, továbbá az eddig elért eredményeket és a jövőbeli céljainkat ássa alá.”

Vélhetőleg egy, a nevét sem vállaló irodai aktakukac qva sokat tud a szakmánk érdekeiről, biztos kávézás közben megbeszélte Gizikével, akit egyszer epegörccsel taxis vitt haza.

Akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba. Hónapok óta hallgatjuk, hogy „megmentik a gazdaságot”, és ehhez hasonló szép szólamokat. Most akkor igaz miniszterelnökünk korábbi mondása, miszerint a „szavak helyett a tettek beszélnek”? Merthogy itt tettek sehol nincsenek. Már csak az a kérdés, a főfőfővezér vajon ezt így gondolta, vagy a sameszai az ő farkával (is) verik a csalánt, és mérhetetlenül ostobák. Kezdenek erősen Karácsonyi magasságokba szárnyalni.

Szerintünk simán leírhatták volna, hogy „köcsög taxis, dögölj éhen”, nagyjából annyira lett volna stílusos, mint egész firkálmányuk. Amúgy ilyenkor hol van a hónapok óta hallgatott „mindenkin segítünk, minden családon segítünk” szólamok, no és a jól ismert szlogen „senkit nem hagyunk az árok szélén”. Vagy a főosztály nevét nem vállaló tótumfaktuma nem szokta hallgatni a miniszterelnököt?

Szóval, ha már a FODESZ elnöke nem is írhatja le, mi megtesszük helyette:

Feladó: GJV Főosztály (ITM) <gjvfoosztaly@itm.gov.hu>Date: 2020. szept. 22., Ke 7:57Subject: ITM_ERK/81361/2020 Tárgy: Kérelem – taxisok megsegítéseTo: horvath.pal.fodesz@gmail.com <horvath.pal.fodesz@gmail.com>Cc: Miniszter (ITM) <miniszter@itm.gov.hu>, ITM – Ügyfélszolgálat <Ugyfelszolgalat@itm.gov.hu>

Tisztelt Elnök Úr!A Kormány célja a minőségi és környezetvédelmi szempontból előremutató személyszállítás fenntartása. Többek között ennek okán kerül meghirdetésre a „Megfizethető árú elektromos gépjármű és segédmotoros kerékpár (robogó) beszerzésének támogatása” tárgyú pályázat, amely személytaxi-szolgáltatás végzéséhez beszerezni kívánt, tisztán elektromos gépjárművek beszerzésének támogatása céljából 2 milliárd Ft elkülönített keretösszeggel rendelkezett. A pályázatra való igényt mutatja, hogy a kihirdetést követő napon a keretösszeg kimerülése miatt a pályázatot le kellett zárni. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Kormány több mint 880 millió forinttal megemelte a vásárlást elősegítő pályázat keretösszegét. A vírushelyzet miatt a taxiszolgáltatások iránti kereslet jelentősen visszaesett, ezért a Kormány felismerve a taxis szakma nehéz helyzetét, a veszélyhelyzet idején több intézkedést is tett annak érdekében, hogy minél több vállalkozás át tudja vészelni a járvány által okozott nehézségeket, bevételkiesést. Ennek érdekében, az adózást érintő azonnali intézkedések voltak a szakképzési, a rehabilitációs, a szociális hozzájárulással, járulékfizetési kötelezettséggel és a kisadózó vállalkozók tételes adójával (KATA) kapcsolatos fizetési kedvezmények, illetve felmentések. Ezen túlmenően a Kormány bejelentés nélkül biztosította az ételszállítási tevékenység végzésének lehetőségét a taxis vállalkozások számára.Tájékoztatom, hogy nyilvántartásunk adatai alapján megvizsgáltuk, hogy a jelenlegi személytaxi állományban az egyes járművek tekintetében mikor várható a 10 éves járműéletkor betöltése és megállapítást nyert, hogy 2020. augusztus 1. és 2020. december 31. között 115 jármű érte el, illetve fogja elérni az említett életkort.A fentiek figyelembevételével, az Ön által javasolt megoldással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

1. Amennyiben a 10 éves korhatár 12 évre történő emelését általánosságban kéri, úgy javaslatát azért nem tartom támogathatónak, mert az a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet által meghatározott, a taxiszolgáltatással szemben megkövetelt alapvető minőségi kritérium általános és végleges enyhítését jelentené, ami – a pandémiás helyzettől függetlenül – a szolgáltatás minőségének romlásához vezetne.

2. Amennyiben a 10 éves korhatár 12 évre történő emelését a vírushelyzet miatti ideiglenes intézkedésként kéri, úgy a következő szempontok miatt nem tartom támogathatónak javaslatát:
a) a taxis vállalkozók egy kisebb részét érinti,
b) nem kezeli a már jogszabály szerint járműveit lecserélő taxis vállalkozók körét, akiket egy ilyen intézkedés hátrányosan érintene a kedvezménnyel érintett szolgáltatókhoz képest, továbbác) egy ilyen döntéstől nem várható a szolgáltatás iránti kereslet növekedése, ami ténylegesen hozzá tudna járulni a vállalkozások túléléséhez.

Mindezek alapján a személytaxi-szolgáltatás nyújtása jogszabályi feltételeinek enyhítését nem tartjuk indokoltnak, mivel az ellentétes a Kormány törekvéseivel, valamint a szakma érdekeivel egyaránt, továbbá az eddig elért eredményeket és a jövőbeli céljainkat ássa alá.

Tájékoztatom továbbá, hogy a helyi önkormányzatok területén található drosztok használati díjai mértékének megállapítása a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik, így erre vonatkozóan az Innovációs és Technológia Minisztérium kedvezményeket, illetve a droszthasználati díjak megfizetésére irányuló kötelezettség alóli mentességet nem állapíthat meg. Javaslom, hogy ezen kérésével forduljon az illetékes helyi önkormányzatokhoz.

Kérem megértését és érvelésem szíves elfogadását.

Tisztelettel:Gépjármű-közlekedési és Vasút Szabályozási Főosztály