Bolt/volt/nincs

Bolt/volt/nincs
Megosztom

Elérkeztünk a kegyelemdöféshez.

A Bolt – úgyis mint észt vagy magyar – milliárdos adócsalásáról már írtunk szép számmal. Az is tudható, és vitán felül álló tény, hogy a NAV és egyéb hatóságok vizsgálata folyamatban van. Hagyjuk őket dolgozni, nemsokára látszódnak majd a vizsgálatok megállapításai és azok vonzatai. Evezzünk most egy kicsit más területre, de ígérjük, legalább olyan izgalmasa téma.

Mindenki előtt ismert az a pár évvel ezelőtti esemény mely szerint a Taxify/Bolt peres eljárásba bonyolódott a szabadjelzői kapcsán. Az is ismert, hogy az eljárás alatt a Taxify, új nevén Bolt, vígan szolgáltatott a főváros területén dr. Rásó hallgatólagos beleegyezésével, és jártak a Bolt taxisai innen-onnan összekuncsorgott, vagy éppen pénzért kölcsönzött független vagy Taxify szabadjelzővel, de Bolt pajzsmatricával minősítettetni.  Aztán egyszer csak, az eljárás végeztével a Taxify szabadjelzők végérvényesen átalakultak Bolt Taxi feliratos szabadjelzőkké. Ez már csak azért is érdekes egyébként, mert a Taxify-Bolt váltásnál a Taxify szabadjelző engedélyét az eljárási rend szerint a kérvénytől számított minimum 6 hónap alatt lehetett volna szabályosan lecserélni, ebből adódóan teljesen jó megoldásnak tűnik egy peres eljárás, pláne ha dr. Rásó az eljárás ideje alatt engedi a szabálytalan szabadjelző használatát. Visszautalunk a 2019. évi Bolt nyilatkozatokra, amelyek pontosan ezt támasztják alá. Azt már csak megemlítjük, hogy a Taxify elvesztett egy Franciaországi pert, amely arról szólt, hogy a Taxify nevet nem használhatták, mert amit a Bolt nyújt, az nem taxi szolgáltatás. Ez áll a Taxify/Bolt kényszerváltás hátterében.

No de, szokásunk szerint nézzük a kapcsolatos jogszabályi környezetet.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

3.§

(2) A személytaxit fel kell szerelni a kizárólag a „taxi” szót tartalmazó, borostyánsárga alapszínű, szemből és hátulról legalább 410×171 mm felülettel látszó, oldalról legalább 5 mm széles, LED fényforrással megvilágítható berendezéssel (a továbbiakban: szabadjelző), amelyen a „taxi” feliraton kívül más felirat, egyéb jel vagy jelzés nem helyezhető el.
(3) Személytaxin kizárólag a (2) bekezdésben meghatározottak szerinti szabadjelző helyezhető el, kivéve, ha a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat rendelkezik védjegyoltalom alatt álló szabadjelzővel. Ez utóbbi esetben a (2) bekezdésben meghatározott szabadjelző helyett a védjegyoltalom alatt álló és a közlekedésszervező által előzetesen jóváhagyott szabadjelző is felszerelhető a szolgálattal érvényes szerződésben álló alvállalkozó, tag, munkavállaló személytaxijára, és az ilyen szabadjelzőt a személytaxi-szolgáltató egyebekben a (2) és a (3a) bekezdésekben szabályozottak szerint használhatja.

A (2) bekezdés alapján a „független szabadjelző” amely megfelel a rendeletnek, a (3) bekezdés szerint védjegyoltalom alatt álló szabadjelzővel lehet eltérni a szabványtól. Nagyjából minden más, azaz nem független szabadjelző ilyen, hiszen a cég neve legalább szerepel rajtuk.

Ebből a szövegkörnyezetből a döntő tényező a „védjegyoltalom” szó. Értelemszerűen megnéztük mi történt  a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala eljárásában, és annak milyen hatásai vannak napjainkig.

Megint ketté kell választani az észt és a magyar Boltot! Már csak azért is, mert a magyar Bolt HTX ebben az eljárásban valahogy eltűnt. Nincs. Nem létezik. Ugyan ő rendelkezik engedéllyel taxi szolgáltatásra, de ebben a procedúrában a neve sem szerepel sehol. Nem mellesleg ugyanez a helyzet a szabálytalanul átjátszott engedélyköteles fuvarközvetítésnél is. Vannak papíron, dehát az észt az igazi.

A Bolt OU, azaz az észt cég 2020.05.22. napján kérvényezte a BOLT név védjegyoltalmát Madridban, a nemzetközi szervezetnél. 2020. augusztus 13. napján kapta meg 2030. augusztus 13. napjáig a védelmet. Ez annyit jelent, hogy a dokumentumon felsorolt tevékenységekkel kapcsolatosan a BOLT nevet kizárólagosan a Bolt Ou (észt) használhatja. Ehhez tudni kell, hogy az, mire kéri a védjegy oltalmat, nem függ össze azzal, hogy milyen tevékenységekre rendelkezik engedéllyel az adott pillanatban, ez az oka annak, hogy az észt cég úgy kérte a Bolt név védjegyoltalmát taxi szolgáltatásra, hogy egyébként az a cégbejegyzésében még véletlenül sem szerepel.

 

A következő dokumentum a 2020.08.13. napján kérvényezett BOLT (szó) védjegyoltalma, melyet ismételten a Bolt OU kérvényezett. A kérdés csak az, hogyha már ugyanez az eljárás eredményesen megvolt szintén 2020.08.13 napján Madridból, ami ráadásul nemzetközi védelmet biztosított a Bolt szóra, akkor miért kellett ugyanez Magyarországon is? A válasz roppant egyszerű, Tallinban az ügyintéző tisztában volt és van azzal, hogy a Bolt OU nem taxi szolgáltatás. A budapesti eljárásról, és a szabálytalan szolgáltatásról meg aztán végképp nem lehetett fogalma, így ismételten automatikusan ugyanazt az eljárást kérte. Vicc! Ja, egyébként nem, nem az!

A Bolt OU (észt) azonban rájött az eljárás közben, hogy az amúgy is időigényes eljárásban hibázott a kérelmében, így 2021.05.14. napján kérvényezte a „BOLT TAXI” (szó) védjegyoltalmát. Az esetleges újabb hiba elkerülése miatt itt már megbízta az Oppenheim Ügyvédi Irodát az ügyintézéssel. (Zárójelben csak apró érdekesség, hogy az ügyvédi iroda nevét a Transparency International Magyarország partnerei között találtuk meg. Akinek mond valamit, ez a szervezet szokta Magyarországot sűrűn lejáratni az EU demokratái előtt. :D) Ezt követően 2021.06.14. különleges gyorsított eljárást kért, amely eljárás 2021.09.15 jogerősen zárult is.

A fent ismertetett eseményeket meghaladóan semmiféle iratanyag nem lelhető fel, ami azt célozná, hogy az Önkormányzati rendelet 3 § (3) bekezdése szerinti kérelem érkezett volna a Bolt szabadjelzők tekintetében a Hatósághoz bármiféle védjegyoltalom indítványaként.

Azonban az tényszerűen megállapítható, a Bolt folyamatosan szolgáltat évek óta olyan szabadjelzőkkel, amelyeket meg sem próbált szabályossá tenni, azaz az előírásoknak megfelelően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által bejegyeztetni és oltalom alá vetetni, ahogy azt egyébként a BKK minden más taxitársaságtól elvárja és megköveteli. Az NKH engedélyezési eljárásában azonban elengedhetetlenül szükséges a szabadjelző lajstromszáma (így logikusan az előminősítést végző BKK sem kerülheti, azaz kerülhetné ezt ki), amelyet a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala állít ki a megfelelő eljárást követően. Lajstromszám kizárólag a magyarországi eljárásokban (a BOLT (szó) 1553182 lajstromszáma, valamint a BOLT TAXI (szó) 234664 lajstromszáma) található. Szabadjelzővel kapcsolatos eljárási kérelem nem található a nyilvános adatok között sem az észt Bolt OU, sem a magyar Bolt HTX esetében, de a „taxi” és „bolt” vagy „Bolt” szavakra keresve sem jön elő semmiféle találat. Ezen túlmenően sem a tmdn.org, azaz uniós adatbázis nem adott ki találatot, míg a euipo.europa.eu csak a Bolt rollereinek védjegyét tartalmazza, de abból jó hosszú a lista.

Arra persze gondolni sem merünk, hogy az egész elhúzódó peres eljárás egy kreált színjáték volt, hogy legyen idő valamiféle oltalmat megszerezni, és a nagyon rafkós ügyvédi iroda segítségével végül betolták a bíró elé a név levédéséről szóló papírt. Ez már elég is volt ahhoz, hogy a taxi ügyekben feltehetőleg teljesen járatlan bíró megegye a dolgot, Rásó ellenőrhölgyvezető pedig úgy tett, mint aki nem ért hozzá, és benyalta, hogy a védjegy nem a névre szól, hanem a rendeletnek megfelelően a szabadjelzőre. Azt már csak nagyon halkan jegyezzük meg, hogy a hozzá nem értést nem volt nehéz eljátszania, legalábbis az eddigiek alapján. Arról meg már tényleg csak suttogva szólunk, hogy a led igencsak kirívóan hiányzik arról a fránya szabadjelzőről.

Azonban a Bolt szolgáltat Magyarországon, Budapesten. Az eddig feltárt milliárdos adócsalások mellett szabálytalan szabadjelzővel, az észt Boltra „átruházva” egy engedélyköteles tevékenységet.

Az is megállapítható, hogy az NKH által kiadott engedélyekhez feltétel a szabadjelző lajstromszáma, azonban erre még csak eljárást sem kezdeményeztek, ennek ellenére az engedélyek kiadásra kerültek. Vélelmezhető, hogy valamelyik lajstromszám szabálytalan felhasználása, és a hatóságok félrevezetése történt, más egyéb okra gondolni sem merünk. Nem mellesleg az Asztalos utcai telephelyen ott díszeleg egy Bolt szabadjelző, Rásó Hajnalka, taxi üzletág, meg taxiszolgáltatás, meg a jó ég tudja, milyen ellenőrzés és vezető, meg hasonlók, büszkén szemlélgeti élete főművét nap nap után, persze úgy, hogy még a BKK oldalán sem meri leírni azt, hogy a Bolt taxi lenne.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság részére ezt az anyagot megküldjük és kérjük az NKH fokozott figyelmét, valamint az alábbiakra tekintettel a Bolt HTX fuvarszervezői engedélyének azonnali visszavonását, ezt meghaladóan az észt Bolt OU engedély nélkül végzett fuvarközvetítéstől való azonnali eltiltását. Ki merjük jelenteni, hogy a további szándékos, mások kárára elkövetett jogsértések és adóelkerülések csak ilyen módon előzhetőek meg.