A Bolt sztori tovább gyűrűzik

A Bolt sztori tovább gyűrűzik
Megosztom

Ahogy azt már közreadtuk,  itt , itt, itt, itt, itt és itt, a Bolt „taxi” szabálytalan működésével kapcsolatban kérdések sokasága látott napvilágot. A nyilvánosságra hozott anyagokat – ismereteink alapján – az eltelt időben sok helyen olvasták, értelmezték. Egy esemény nem volt a leírtakkal kapcsolatban, mégpedig a közreadottak vitatása. Sehol meg nem jelent egy cáfoló nyilatkozat, vagy a leírtak valóságtartalmának vitatása, azonban sorra következnek be a Bolt rendszerleállásai, ez éppen a legutóbbi. Megy a takarítás, cáfolat helyett.

De elkezdődött az egymásra mutogatás is, jelenleg a BKK részéről. Ők aztán semmiről semmit nem tudnak, sőt, talán nem is léteznek, minden ellenőrzést, bírságolást, engedély visszavonási indítványt elmosódott fotók és 100 forint eltérés alapján eddig is valamiféle fantom végzett, mert ők soha, semmire nem jogosultak.

Értelemszerűen persze az ügy folytatódik. Nem kell izgulni, nem sokára vége van már. Türelem.

A leírtak hatására több vállalkozás, de magánszemély is a BKK- hoz fordult vizsgálatot kezdeményezve két témakörben. Az első témakör a Bolt által rendszeresen promózott, szabálytalan bónusz osztogatások, a második témakör pedig magának a Bolt „taxi” működésének vizsgálatát célozták.

A mai nappal megérkeztek a BKK válaszai (igaz, a megszokott egynapos gyorsasághoz képest több mint egy hetet kellett várni, mit kamuzzanak be), melyeket a kérdezők dömpingszerűen ontottak ránk. Ezekre most ezen nyílt levél formájában válaszolunk is, természetesen a szükséges helyekre való megküldésével.

Tehát az első téma a Bolt legutóbb január hónapban folytatott utaskedvezmény osztogatásának vizsgálatát célozta. Bár a fent linkelt cikkek valamelyikében is szerepel a téma, és az, hogy rendre a Gazdasági Versenyhivatalra hivatkozik a kérdésben a BKK, azt is leírtuk, miért nem jó ez a megközelítés, azért páran megint megpróbálták, hátha valaki hajlandó a taxis adófizető (no, nem a pénzét Revolut számlán gyűjtögető) polgárok adójából osztogatott fizetéséért végre a munkáját végezni a taxi üzletág vezetésében. A BKK válasza az alábbi volt:

A válaszból kitűnik, hogy dr. (?) Rásó ügyintézőként vesz részt az eljárásban. Hiába, a titulusok rendre változnak. Ez miért lényeges? Ezt a választ már 2019. óta több esetben láthattuk, ott még döntést hozó szereplőként aláíró „taxi ellenőrzési vezető”, majd, ahogy látható, a következő levélben már taxiszolgáltatás ellenőrzési vezető dr. Rásó aláírással. Végül is mindegy, minek hívják a gyermeket, ha egyszer a feladatköre adott, igaz, a munkaszerződését nem ismerjük, csak a változó titulusait. Ám ebből következően a munkáját és egyébként hibás döntéseit is kifogásoló újabb ellenőrzési kérelem az eddigi döntéseit is megkérdőjelezte. Tény azonban, hogy – ahogy az irományokban látható – ebben az ügyben is bent maradt, igaz már – vagy még – csak ügyintézőként. Tiszta tudathasadás már ez az állapot, nem? Bár a mai szivárványos világban ez már szinte természetes, de egy elvileg felelős pozícióban dolgozó embernek illene tudnia eldönteni, ki fia és borja éppen és milyen titulussal, milyen pozícióban éppen hány ezer ember (taxis) farkával verdesi a csalánt, hogy a saját seggét mentse.

Az Európai Bíróság (EJEB) kiadott irányelvei szerint, ha egy eljárásban az eljáró bíró (és innentől ez értelemszerűen igaz a hatósági hierarchikus rendszerekben a bíróságok alatt lévő hivatali ügyintézőkre is, de azért meg kívánjuk jegyezni, hogy dr. Rásó egykoron bíró volt, tehát neki aztán tényleg tudnia kellene erről) a saját döntése, ítélete ellen beadott panaszt, fellebbezést saját maga bírál el, az megalapozottan felveti a tisztességtelen eljárás lehetőségét.

De nézzük a hatályos jogszabályok fényében, hogy dr. Walter BKK igazgató dr. Rásóra alapozott válaszában mennyire jár a jogszabályok útján. Egyébként valamely korábbi részben erről is írtunk, megemlítve bizonyos jogerős bírósági ítéleteket is a  témában.

Az utas kedvezmény osztogatása egy hatósági áras szolgáltatási környezetben az alábbi jogszabályi környezettel bír:


Hatósági ármegállapítás

(3) *  A taxiengedély érvényességi területe szerint illetékes települési önkormányzat – a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat – képviselő-testülete a területi kereskedelmi és iparkamarával egyeztetve, a fogyasztóvédelmi hatóság és a szolgáltatásban közvetlenül érintett szakmai érdek-képviseleti szervezetek véleményének figyelembevételével rendeletben megállapíthatja a személytaxi szolgáltatásért felszámítható árat és annak alkalmazási feltételeit. A személytaxi szolgáltatás díjszabását (díjtételeit) a képviselő-testület – a helyi körülmények mérlegelésével – legmagasabb hatósági árként vagy rögzített hatósági árként határozhatja meg. * 

  1. § Ha hatósági árat állapítottak meg, a szerződésben
  2. a) a legmagasabb árnál magasabb árat és
  3. b) a legalacsonyabb árnál alacsonyabb árat érvényesen nem lehet kikötni.
  1. § A hatósági árakra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a hatósági ár megállapítója határozattal
  2. a) megtiltja a jogszabályt sértő ár további alkalmazását, és egyidejűleg kötelezi a vállalkozót a jogszerű ár alkalmazására, valamint
  3. b) kötelezi a vállalkozót a hatósági árra vonatkozó rendelkezések megsértésével elért többlet árbevételnek a sérelmet szenvedett részére történő visszatérítésére, ha pedig ennek személye nem állapítható meg, az állam javára történő befizetésére,
  4. c)bírságot szab ki a hatósági árakra vonatkozó rendelkezéseket megsértő vállalkozással szemben. A bírság legkisebb összege a jogsértő magatartással elért anyagi előny, maximális mértéke pedig annak kétszerese,
  5. d)a 7. § (3) bekezdése szerinti rendelkezések megsértése esetén az 1997. évi CLV. törvény alapján fogyasztóvédelmi bírság kiszabása kezdeményezhető.
  6. § (1)A hatósági ár megállapítójának a 16. §-ban szabályozott eljárására a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) *  A hatósági ár megállapítójának határozata ellen fellebbezésnek nincs helye.

A hatósági ár megállapítója a Fővárosi Önkormányzat, melyre tekintettel a rendelkezések megsértése esetén is ő jogosult az eljárás lefolytatására! Mindezeknek az Önkormányzat, valamint a Kormányrendelet által kijelölt ellenőrző és végrehajtó szerve a BKK Zrt!

Mindebből következik, hogy dr. Walter teljesen a jogszabályokkal ellentétesen válaszolt, nem utolsó sorban a Rásótól kapott közlés alapján. De nézzük tovább.

A második, többek által megküldött vizsgálati indítvány a Bolt „taxi” szabálytalan működésének vizsgálatát célozta.

Tehát dr. Walter BKK vezérigazgató szerint – ismét elfogadva Rásó „szakértő véleményét”- a BKK nem illetékes ezen ellenőrzés lefolytatására sem. Akkor nézzük, mit mond a jogszabályi környezet, pontosabban a 176/2015 számú kormányrendelet ide vonatkozó passzusa.

15/A.  *   A diszpécserszolgálati engedély visszavonása

VIII. FEJEZET / ELLENŐRZÉS

  1. §  *   Az e rendeletben foglaltak megtartását – a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok szerint, az általuk tervezett és az általuk elvégzett átfogó ellenőrzésről egymást tájékoztatva – a közlekedési hatóság, továbbá a fővárosban a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetője, helyi önkormányzat közlekedésszervezője (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezője (tehát a BKK ZRT)), valamint a fogyasztóvédelmi hatóság is ellenőrzi, amelyhez próbavásárlót is igénybe vehetnek. Az ellenőrzésre jogosult szervek az e rendeletben előírt feltételek meglétét, valamint a közterület használatára és az áralkalmazásra vonatkozó előírások megtartását ellenőrzik. Az ellenőrzést végző szervek a cselekmény vagy mulasztás súlyához képest büntető- vagy szabálysértési feljelentést tesznek, vagy hatáskörükbe tartozóan lefolytatják a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást.

Tehát a vizsgálatok folyamatban vannak, az ellenőrzési tevékenységében vétkes hanyagságot és mulasztást mulasztásra halmozó BKK Zrt. mossa kezeit. Azaz mégsem.

Azon kívül, hogy próbálják mosni a szennyest, az is tényszerűen kezelhető, hogy a BKK Zrt a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van. Feladat-és hatáskörét a politikai irányítottságú Önkormányzat határozta meg, rendeletben.  A most közreadott két válaszirat alapján azonban az egyértelműen látszik, hogy a BKK Zrt. saját véletlen vagy szándékos, akaratlagos hibáit elismerni nem akarja, és nem fogja. Már most, a felelősök felderítésének elején egyértelműen a Kormányhivatalokra mutogatnak!

Csak halkan jegyezzük meg, hogy az Önkormányzat, pontosabban Karácsony főpolgármester és Kiss Ambrus főpolgármester helyettes pont hétfőn ígérte meg, hogy ezzel az egész Bolt kérdéssel kapcsolatosan vizsgálatot indít, azonban két nappal később már a felelősség áthárításáról szóló iratok érkeztek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közlekedésszervező cégtől, amiről azért vélhetően csak tudnak a városháza politikusai is. Nos, ez abba az irányba mutat, hogy szép kis politikai csatározás fog itt kialakulni, pont időben a jövő tavaszi önkormányzati választások előtt. Már csak azért is, mert világos és egyértelmű az az egyébként ellenzéki pozícióban lévő kommunikáció, hogy mindenről a kormány tehet, ők meg a szent ártatlanok. Pont belefér ebbe a képbe a BKK Zrt., pontosabban annak ellenőrzésre és felülvizsgálatra kijelölt illetékeseinek a Nemzeti Közlekedési Hatóságra, mint kormányzati szervre mutogatása.

Csak megsúgjuk dr. Walter vezérigazgatónak, eggyel hitelesebb lett volna még ezekkel a válaszaival is, ha azzal az egy mondattal zárja sorait, hogy eljárásokat, vizsgálatokat kezdeményeztek mindkét témában az illetékes hatóságoknál, ha már arra képtelen, hogy a fent említett rendeletet értelmezze és munkájuk elvégzésére szólítsa fel saját beosztottjait. Mindez valamiért elmaradt. Mi értjük, miért, csak ne lógna ki ennyire az a fránya lóláb.

Most már csak az a kérdés, milyen célból falaznak még jelenleg is egy milliárdos adócsaláshoz segítséget nyújtva!