The final countdown

The final countdown
Megosztom

Elértünk a Bolt végéhez. Ez vehető akár  szó szerint is.

Az elmúlt hetekben, napokban leírtuk hol, miért szabálytalan, adócsaló a Bolt. Az észt, meg a magyar is, bár kétségtelen tény, a magyar az csak a nevében magyar.

Ezúton köszönjük a rengeteg segítséget, amit a sofőröktől kaptunk, és köszönjük a nem várt segítséget a Bolt HTX-nek is! Szépen besétáltatok a csapdába. Okosak vagytok! Köszönjük továbbá a BKK-nak, de külön és kiemelten az ellenőrzési csoport jogvégzett vezetőjének, valamint a BKK vezérigazgatójának, és a fő-fő polgármesteri hivatal az ügyben érintett politikusainak, hogy sikeresen bizonyították alkalmatlanságukat. dr.(?) Rásónak külön sikerült bizonyítania, hogy a magyar bíróságok ítélete számára nem jelent semmit (lásd: bónusz osztogatások) De az, hogy sikerült a Bolt – természetesen minden bizonnyal mindenféle egyéb érdektől mentes – imádatában még az Európai Unió Bíróságának, annak is a Nagytanácsának (fölöttük bíróság már nem nagyon van) ítéletével is szembe mennie, az azért példás egy jogász (?) karrierjében. Mondjuk bírók nem is nagyon szoktak lefele bukni, de mindegy.

De nézzük akkor, az Európai Unió Bírósága (Nagytanács)  a C‑434/15. sz. ügyben 2017 december 20-án már döntött a Bolt, és Bolt sofőrök által kétkedve fogadott leírtakkal kapcsolatban. Megjegyezzük magyar bíró is volt a Nagytanácsban.

Az ügyszám alapján bárki rákereshet az ítéletre. A bíróságok az ítélet meghozatala óta szorgosan használják az abban foglaltakat az Uber, a Bolt, és hasonló fosztogató életmódot folytató nyomorult társaik esetében, pl. Bukarestben, és az Európai Unió Bírósága a C-320/16 sz. ítélete (2018.április 10.) is kétséget kizáróan állapítja meg:

„A Bíróság először is emlékeztet arra, hogy múlt év december 20-án az Uber Spain ügyben kimondta, hogy a Spanyolországban kínált UberPophoz hasonló szolgáltatáshoz hasonló szolgáltatás a közlekedés területén nyújtott szolgáltatások körébe tartozik, és nem minősül az irányelv értelmében vett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak.

De nézzük a C-434/15. sz. ügyben hozott ítélet végső megállapítását:

48      Ennélfogva az első és a második kérdésre azt a választ kell adni, hogy az EUMSZ 58. cikk (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUMSZ 56. cikket, a 2006/123 irányelv 2. cikke (2) bekezdésének d) pontját, a 98/34 irányelv 1. cikkének 2. pontját, amelyre a 2000/31 irányelv 2. cikkének a) pontja hivatkozik, úgy kell értelmezni, hogy az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló közvetítői szolgáltatást, melynek célja egy okostelefonos alkalmazás segítségével a saját gépjárművüket használó, nem hivatásos sofőrök és a városon belüli helyváltoztatást igénylő személyek díjazás ellenében történő összekapcsolása, úgy kell tekinteni, hogy az elválaszthatatlanul kapcsolódik egy közlekedési szolgáltatáshoz, és ennélfogva „a közlekedés területén nyújtott szolgáltatásnak” minősül az EUMSZ 58. cikk (1) bekezdése értelmében. Az ilyen szolgáltatás következésképpen ki van zárva az EUMSZ 56. cikk, a 2006/123 irányelv és a 2000/31 irányelv hatálya alól.

Már halljuk is a hitetleneket, „de hát itt taxisok vannak”. Ez pár esetben még igaz is lehet, azonban ahogy már leírtuk, a taxisokat sárga hacukába bújtatta a Bolt, azonban céges szinten meghagyta magának az adócsalás örömét.

Nézzük a fentiek tükrében, mit íratott alá pár napja az okos Bolt a rabszolgáival, csak hogy adót ne kelljen fizetnie. Neki, nem a sofőröknek!

„TAXI DISZPÉCSERSZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS

  1. oldal A) pont

A teljesség igénye nélkül, a Keretszerződés értelmében a Bolt Operations OÜ számos információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt a Taxi Szolgáltatónak jutalék fizetése ellenében, míg a Bolt HTX a TAXI Szolgáltatónak nyújtott taxi diszpécserszolgálati tevékenységért felelős, melyért külön díjazást nem határozott meg („Taxi diszpécserszolgáltatás”).”

Tehát sikerült pontosan azt a mondatot beletenniük ebbe a szerződésnek nevezett valamibe, amit már 2017. december 20-án kizárt az Európai Bíróság! Őszintén gratulálunk!

Az, hogy jogszabályokat átívelően (a határok helyett) még a szerződésben át is játsszák az engedélyköteles tevékenységet egy, a cégkivonata tanúsítása szerint még csak nem is taxi szolgáltatást nyújtó észt Bolt részére, már csak a hab a tortán.

Ez a játék véget ért. Az anyag már a megfelelő helyen van. A Rásó tárgyalásáról azért tudósítani fogunk, élőben bejelentkezve!

Jut eszünkbe: ennek a Boltnak a kedvéért, és előmeneteléért küzdött a polgármesteri politikus gárdája, a BKK, benne a szerencsétlen némberrel, persze természetesen felebaráti szeretetből, önzetlenül, mindenféle egyéb érdek nélkül. Mi pedig ezt el is hisszük nekik. Szabadjelzőjük meg még mindig nincs engedélyezésre (sem) beadva, de hát minek az nekik?

Jelezzük még, hogy ezen soroktól nem velünk vitatkoztok (ha még van kedvetek), hanem az Európai Bíróság ítéletével, ami egyes vélemények szerint nem túl bölcs dolog! De megszoktuk, hogy a sok Stockholm szindrómás klinikai eset még az élő fába is beleköt, de látjuk előre azt is, hogy röpke pár hét múlva ugyanilyen elánnal már  valamelyik másik fuvarkufár mellett tesznek életre szóló nagyesküt, és őt védik majd teljes mellszélességgel. Őszintén bízunk abban, hogy a többieknek lesz annyi eszük, hogy a Bolttól érkező patológiás sofőrökre minimum dupla tagdíjat rónak ki, hiszen úgyis imádnak fizetni, lehetőleg minél többet.

Az Ítélet alapján ez a tevékenység és a Bolt – legyen az észt, vagy magyar – által alkalmazott fordított adózás nem más, mint adócsalás, adóelkerülés.  Ja, megjegyeznénk, hogy – ahogy már írtuk – mivel a Bolt szándékosan rosszul alkalmazott és hivatkozott európai irányelvet, ennek kapcsán helytelenül állított ki számlákat, és így bizony a fordított ÁFA visszajáró tétel. Már aki fizette, és nyilván a megfelelő adózási szabályok betartása esetén. Ezt majd matekozza ki az, akinek érdekében áll, és oldja meg, hogy vissza is kapja. Jól átvertek mindenkit, őszintén bízunk benne, hogy sokak számára csüccsenős lesz a sztori, beleértve a BKK és NKH önzetlen és odaadó, érdekektől mentes üdvöskéit is. Ezen túlmenően még izgalmas történet lesz az észt adóztatása, de nem lehetetlen! Végül is ő pofátlankodott ide, engedélyek nélkül, feketén szolgáltatva, átverve mindenkit és tetemes károkat okozva a piac minden egyes szereplőjének, Józsikától, a sofőrtől kezdve egészen az államkasszáig. Mondjuk, ha lesz kedvünk hozzá, a Bolt HTX tárgyalásáról is tudósítunk. Vagy nem!

Csak, hogy tudjátok: jelenleg is úgy fizettek ÁFÁ-t, a Bolt helyett, ahogy az Ubernek megállapított adójogszabály szerint az illegálissá vált  szolgáltatónak kellett volna fizetnie még el nem zavart korában.

Igaz, hogy Húsvét jön, holnap Nagypéntek, és a keresztény egyházak tanítása szerint húsvét Jézus Krisztus feltámadásának és vele az emberiség megváltásának ünnepe. Ám ez az ünnep nem csak vallási szempontból jelentős, hanem egyúttal a tavaszvárás ünnepe is, a világi szokásokkal együtt a megtisztulás és az újjászületés is szerepet kap. Na, ez az, ami most nagyon is kell nekünk! Ám hiába húsvét, valahogy folyton a Reszkessetek betörők egy jelenete jut eszünkbe „Kellemes karácsonyt, és boldog új évet, te mocskos állat”! Ide tesszük, hogy a Bolt is értse